Η Εταιρία TNS Commerce εχει σαν εδρα την ΕΛΛΑΔΑ και με αποκλειστικές συνεργασίες με εργοστασια πλαστικών τελάρων εχει και διαθέτει αμεσα τα πλαστικά τελάρα στην ελληνική αγορά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 00014264580600

ΑΦΜ:800839460

ΕΠΩΝYMIA:TNS COMMERCE M I.K.E

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΔΡΑ:ΚΟΝΔΥΛΗ 6 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ – ΚΟΝΔΥΛΗ 6 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΞΟΥΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:1000,00