Προσφέρουμε υπηρεσίες εκτιμήσεις , ρευστοποίησεις πλαστικών καινούργιον τελάρων (συσκευασία) για βιομηχανίες τροφίμων και για βιομηχανίες.

Εαν θέλετε να κάνετε απογραφή, αποτίμηση των πλαστικών τελαρών σας να τα εκτιμήσετε η θέλετε να τα πουλήσετε μέρος η το σύνολο των υλικών συσκευασίας επικοινωνήστε μαζί μας.