Βίντεο εγκατάστασης αντιμικροβιακών φιλμ COVERSAFE™

COVERSAFE – Οδηγίες εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες (ξυρή μέθοδος)

COVERSAFE – Οδηγίες εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες (υγρή μέθοδος)

COVERSAFE – Οδηγίες εγκατάστασης σε χερούλια