Το COVERSAFE™ σε πραγματικές συνθήκες εφαρμογής

• Εστιατόριο “La Réserve” (Γαλλία)

• Παιδικός σταθμός “Françoise Dolto” (Γαλλία)

• Ναυτικό κέντρο “Robert Sautin” του Haut Bugey (Γαλλία)