Ευκαιρίες καριέρας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Στους στόχους της e-plastics.gr είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντίληψη, να προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην οµαδική εργασία, πάνω από όλα όµως, επιζητά άτοµα διατεθειµένα να µοιραστούν τις αξίες και το όραµά μας.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μας είναι η δηµιουργία µιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη μας να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσµατικά στους πελάτες μας, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@e-plastics.gr.